Polish Village Bakery Chleb Zytni z Ziarnami Slonecznika

From

Product MRP: £2.20

Units Sold: 53

Description

Chleb zytni z ziarnami slonecznika, dyni oraz siemieniem lnianym

PVB

Waga 800 g