Polish Village Bakery Chleb Zytni 100% Bez Drozdzy

From

Product MRP: £2.35

Units Sold: 96

Description

Chleb Zytni 100% bez drozdzy

Chleb bez drozdzy zytnich z posypka z maki zytniej

PVB

Waga 600 g