Polish Village Bakery Chleb Zytni 100% Bez Drozdzy

From

Product MRP: £2.20

Units Sold: 74

Opis

Chleb Zytni 100% bez drozdzy

Chleb bez drozdzy zytnich z posypka z maki zytniej

PVB

Waga 600 g