Polish Village Bakery Chleb Magnus

From

Product MRP: £2.35

Units Sold: 39

Description

Chleb pszenno-zytni na zakwasie z mieszanka