Chleb Fitness Chleb Zytni Na Zakwasie z Ziarnami

From

Product MRP: £2.20

Units Sold: 163

Chleb Fitness

Chleb zytni na zakwasie z ziarnami

Waga 550 g

Opis

Chleb Fitness

Chleb zytni na zakwasie z ziarnami

Waga 550 g